• Danh từ giống đực

  Đỉnh, chỏm, ngọn
  Sommet d'une montagne
  đỉnh núi
  Sommet d'un angle
  (toán học) đỉnh của một góc
  (nghĩa bóng) tột đỉnh
  Parvenir au sommet de la gloire
  đến tột đỉnh của vinh quang
  (chính trị) thượng đỉnh
  Conférence au sommet
  cuộc hội nghị thượng đỉnh
  Phản nghĩa Bas, base, pied.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X