• Danh từ giống cái

  Ảnh hưởng, vòng ảnh hưởng
  Dans la mouvance des grandes puissances
  trong vòng ảnh hưởng của các cường quốc
  (sử học) sự phụ thuộc (vào một thái ấp); đất phụ thuộc (một thái ấp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X