• Tính từ

  Thuộc số
  Tableau numérique
  bảng số
  Về số
  Supériorité numérique
  sự trội hơn về số đông

  Phản nghĩa

  Littéral [[]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X