• Danh từ giống đực

  Bảng
  Tableau d'affichage
  bảng yết thị
  Tableau horaire
  bảng giờ
  Tableau des conjugaisons
  bảng chia động từ
  Bảng đen (cũng) tableau noir
  Danh sách
  Tableau d'avancement
  danh sách nâng bậc
  Bức tranh
  Tableau peint à l'huile
  bức tranh sơn dầu
  Brosser un tableau de la situation
  phác qua bức tranh về tình hình
  Cảnh
  De cette hauteur on découvre un tableau magnifique
  từ điểm cao này, ta nhìn thấy một cảnh tuyệt đẹp
  Un drame en dix tableaux
  một vở kịch mười cảnh
  gagner sur tous les tableaux
  (nghĩa bóng) mặt nào cũng được
  il y a une ombre au tableau ombre
  ombre
  pour achever le tableau
  khổ thêm là
  tableau de chasse
  kết quả săn được; thành tích hạ máy bay địch (của phi công)
  tableau d'honneur
  bảng danh dự
  tableau vivant
  (sân khấu) cảnh người thực
  vieux tableau
  lão già

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X