• Tính từ

  Khách quan
  Réalité objective
  hiện thực khách quan
  Critique objective
  sự phê bình khách quan
  Signes objectifs
  (y học) dấu hiệu khách quan
  (tâm lý học) (thuộc) khách thể
  génétif objectif
  (ngôn ngữ học) thuộc cách đối tượng
  Phản nghĩa Subjectif; affectif, arbitraire, partial, tendancieux.
  Danh từ giống đực
  Cái khách quan
  Mục tiêu
  (vật lý học, điện ảnh) vật kính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X