• Tính từ

  crise 2
  2
  Quyết định; nguy kịch
  (vật lý học) tới hạn

  Tính từ

  Phê bình; phê phán
  Esprit critique
  óc phê bình; óc phê phán
  Phản nghĩa Crédule, na…f. Admiratif, complimenteur, élogieux, flatteur, laudatif. Constructif. Positif

  Danh từ giống cái

  Sự phê bình; sự phê phán
  Faire la critique d'un roman
  phê phán một cuốn tiểu thuyết
  La critique et la louange
  sự phê bình và sự khen ngợi
  Giới phê phán
  Faire taire la critique
  làm cho giới phê phán câm họng
  Phản nghĩa Crédulité, croyance, foi, na…veté. Admiration, apologie, approbation, compliment, éloge, flatterie, louange.

  Danh từ

  Người phê bình; người phê phán
  Un critique littéraire
  nhà phê bình văn học
  Phản nghĩa Admirateur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X