• Danh từ giống cái

  Tính thực tại; thực tại
  Réalité du monde extérieur
  tính thực tại của ngoại giới
  Réalité objective
  thực tại khách quan
  Hiện thực, thực tế; sự thực
  Ce n'est pas ainsi dans la réalité
  trong thực tế không phải như thế
  Nos espoirs sont devenus des réalités
  hy vọng của chúng ta đã thành sự thực
  Sự có thực
  Douter de la réalité d'un fait
  ngờ sự có thực của một sự việc
  en réalité
  sự thực là, thực tế là

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X