• Danh từ giống đực

  Sự ban, sự cấp
  L'octroi d'une faveur
  sự ban một ân huệ
  Thuế nhập thị; sở thuế nhập thị
  Payer les droits d'octroi
  trả thuế nhập thị
  Les employés de l'octroi
  nhân viên sở thuế nhập thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X