• Danh từ giống cái

  Sự chiếu cố, sự che chở
  Implorer la faveur de quelqu'un
  cầu xin ai chiếu cố
  Ân huệ, đặc ân
  Obtenir une faveur được ân huệ solliciter une faveur
  xin một đặc ân
  Sự quý mến, sự ưa chuộng; uy tín
  Il a gagné la faveur du public
  ông ta đã được quần chúng quý mến
  Dải lụa
  Une faveur rose
  dải lụa hồng
  à la faveur de
  nhờ có, nhân có
  en faveur de
  lợi cho (ai)
  Phản nghĩa Défaveur, discrédit, disgrace. Malveillance, rigueur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X