• Tính từ

  Không chính thức
  Nouvelle officieuse
  tin không chính thức
  (từ cũ, nghĩa cũ) sốt sắng giúp đỡ
  Camarade officieux
  người bạn sốt sắng giúp đỡ
  mensonge officieux
  sự nói dối để làm ơn
  Phản nghĩa Ego…ste, officiel
  Danh từ giống đực
  Faire l'officieux
  ) (từ cũ, nghĩa cũ) lăng xăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X