• Tính từ

  (thuộc) núi O-lim-pốt ( Hy Lạp)
  Les dieux olympiens
  các thần núi O-lim-pốt
  Uy nghiêm, oai vệ
  Regard olympien
  cái nhìn uy nghiêm
  front olympien
  trán dô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X