• Danh từ giống đực

  Sự nhìn, cách nhìn, cái nhìn
  Regard distrait
  cái nhìn lơ đãng
  (kỹ thuật) cửa, miệng, lỗ
  Regard d'un four
  cửa lò
  Regard d'égo‰t
  miệng cống
  Regard de réglage
  lỗ để điều chỉnh
  Regard de visite
  cửa quan sát
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự dòm ngó
  Au regard de
  đối với
  Au regard de la loi
  �� đối với pháp luật
  Droit de regard
  quyền kiểm soát
  En regard
  đối diện
  Placer deux portraits en regard
  �� đặt hai bức chân dung đối diện
  En regard de
  so với

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X