• Danh từ giống đực

  Trán
  Front haut
  trán cao
  (văn học) mặt; đầu
  La rougeur lui monte au front
  hắn đỏ mặt
  Relever le front
  ngẩng đầu lên
  Mặt trước
  Le front d'un bâtiment
  mặt trước của tòa nhà
  Tiền tuyến
  Le front et l'arrière
  tiền tuyến và hậu phương
  (quân sự, chính trị) mặt trận
  Aller au front
  ra mặt trận
  front de libération nationale
  mặt trận giải phóng dân tộc
  (khí tượng) fron
  (nghĩa bóng) sự trơ tráo; sự cả gan
  Vous avez le front de soutenir ce qu'il a dit
  anh dám cả gan ủng hộ điều anh kia vừa nói
  courber le front
  cúi đầu nhịn nhục
  de front
  từ phía mặt, trực diện
  Attaquer l'ennemi de front
  �� tấn công kẻ thù từ phía mặt
  aborder de front la question
  sát cánh nhau, sóng đôi
  Deux hommes de front
  cùng lúc
  Mener de front deux affaires
  không khoan nhượng, thẳng thừng
  Attaquer de front les opinions de quelqu'un
  �� công kích thẳng những ý kiến của ai
  faire front
  đương đầu với
  front à front
  mặt đối mặt, chống đối nhau
  front levé levé
  levé
  se frapper le front
  vỗ trán nhớ ra chuyện gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X