• Danh từ giống đực

  Rốn
  Ombilic renflé
  (giải phẫu) rốn lồi
  Ombilic d'un fruit
  (thực vật học) rốn quả
  Ombilic d'un bouclier
  rốn mộc
  Ombilic de la terre
  (nghĩa bóng) rốn quả đất, trung tâm quả đất
  (toán học) điểm rốn
  (địa lý, địa chất) hố trũng, miền trũng
  (thực vật học) cây rốn thần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X