• Tính từ

  (thuộc) sóng
  Mouvement ondulatoire
  chuyển động sóng
  Mécanique ondulatoire
  cơ học sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X