• Danh từ giống đực

  Sự chuyển động, sự vận động, sự cử động, sự vận hành
  Le mouvement d'un corps
  sự chuyển động của một vật
  Mouvement des astres
  sự vận hành của tinh tú
  Cử động, động tác
  Mouvements gracieux
  cử động duyên dáng
  Exercice en trois mouvements
  bài tập ba động tác
  Sự đi lại, sự hoạt; hoạt động
  Mouvement de la rue
  sự đi lại trên đường phố
  Mouvement d'un port
  sự hoạt động của một cảng
  Sự biến động; biến động
  Mouvements de la Bourse
  biến động của thị trường chứng khoán
  Phong trào, cuộc vận động
  Mouvement syndical
  phong trào công đoàn
  Mouvement de grève
  cuộc vận động đình công
  Địa thế
  Suivant les mouvements du terrain
  theo địa thế của khu đất
  Cơn
  Mouvement de colère
  cơn nóng giận
  Sự uyển chuyển, sự sinh động (của một tác phẩm)
  Bộ phận chuyển động (của đồng hồ...)
  (âm nhạc) cách đi bè
  (âm nhạc) chương, phần (của một bản nhạc)
  être dans le mouvement
  theo phong trào, theo thời thượng
  faire mouvement
  vận động (đơn vị quân đội)
  faire quelque chose de son propre mouvement
  làm việc gì theo sáng kiến của mình
  le premier mouvement
  phản ứng đầu tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X