• Danh từ giống cái

  Cơ học; cơ khí
  Mécanique appliquée
  cơ học ứng dụng
  Máy móc, bộ máy
  La mécanique d'une montre
  máy móc đồng hồ
  Máy
  Dentelle faite à la mécanique
  ren máy

  Tính từ

  (thuộc) cơ học, cơ khí
  Energie mécanique
  năng lượng cơ học, cơ năng
  (bằng) máy; (do) máy
  Tissage mécanique
  dệt máy
  Escalier mécanique
  cầu thang máy
  Máy móc
  Un geste mécanique
  một cử chỉ máy móc
  Matérialisme mécanique
  chủ nghĩa duy vật máy móc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X