• Tính từ

  (quân sự) tác chiến
  Base opérationnelle
  căn cứ tác chiến
  recherche opérationnelle
  nghiên cứu vận toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X