• Tính từ

  Bị áp bức, ức hiếp
  Peuples opprimés
  những dân tộc bị áp bức

  Danh từ giống đực

  Người bị áp bức, người bị ức hiếp
  Libérer les opprimés
  giải phóng những người bị áp bức

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X