• Tính từ

  �� chu vi, ngoại biên
  Système nerveux périphérique
  hệ thần kinh ngoại biên
  �� ngoại vi
  Quartiers périphériques
  các phường ngoại vi

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X