• Tính từ

  (thuộc) thần kinh
  Système nerveux
  hệ thần kinh
  Tension nerveuse
  căng thẳng thần kinh
  Nhiều gân, nổi gân
  Viande nerveuse
  thịt nhiều gân
  Bras nerveux
  cánh tay nổi gân
  Mạnh mẽ; cứng cáp
  Race de chevaux nerveuse
  giống ngựa mạnh mẽ
  Style nerveux
  lời văn cứng cáp
  Dễ kích động; dễ bị kích thích; hay bồn chồn
  Tempérament nerveux
  khí chất dễ bị kích thích
  dépression nerveuse
  trầm uất thần kinh, cơn xẹp
  Danh từ giống đực
  Người dễ bị kích thích; người hay bồn chồn
  Phản nghĩa Flasque, mou; lâche, languissant. Calme, flegmatique, froid.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X