• Danh từ giống đực

  Sự nổ lét đét
  Sự nổi bọt
  Pétillement du champagne
  rượu săm banh nổi bọt
  Sự long lanh
  Pétillement du regard
  cái nhìn long lanh
  Sự linh lợi, sự linh hoạt
  Sự hớn hở
  Pétillement de joie
  hớn hở vui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X