• Ngoại động từ

  Băng bó
  Panser une blessure
  băng một vết thương
  Panser un blessé
  băng bó cho một người bị thương
  Panser les plaies du coeur
  (nghĩa bóng) băng bó những vết thương lòng
  Kỳ cọ, chải (súc vật)
  Panser un cheval
  kỳ cọ cho con ngựa
  Đồng âm Penser, pensée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X