• Phó ngữ

  Trước, ở phía trước
  Passer par-devant une maison
  qua phía trước một nhà

  Giới ngữ

  Trước mặt
  Par-devant notaire
  trước mặt công chứng viên
  Danh từ giống đực
  (đánh bài) (đánh cờ) mặt con bài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X