• Phó từ

  Song song
  Murs construits parallèlement
  tường xây song song
  L'industrie suit parallèlement la marche de la science
  công nghiệp tiến song song với khoa học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X