• Danh từ giống cái

  Khoa học
  Sciences expérimentales
  khoa học thực nghiệm
  Homme de science
  nhà khoa học
  Sciences appliquées
  khoa học ứng dụng
  Sciences exactes
  khoa học chính xác
  Sciences humaines
  khoa học nhân văn
  Sciences pures
  khoa học thuần túy
  Sciences sociales
  khoa học xã hội
  (văn học) sự thông hiểu
  La science du bien et du mal
  sự thông hiểu về thiện và ác
  (văn học) sự khéo léo, sự tài tình
  Manoeuvrer avec une science consommée
  thao tác với một sự tài tình tuyệt vời
  Phản nghĩa Ignorance, maladresse.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X