• Danh từ giống đực

  Tính song song, sự song song
  Parallélisme de deux plans
  sự song song của hai mặt phẳng
  (tâm lý học) thuyết song song

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X