• Danh từ giống cái

  Sự gặp gỡ
  Une singulière rencontre
  một sự gặp gỡ lạ lùng, một sự kỳ ngộ
  Sự gặp nhau; chỗ gặp nhau
  Rencontre de deux cours d'eau
  chỗ hai con sông gặp nhau
  Cuộc họp mặt
  Rencontre internationale d'étudiants
  cuộc họp mặt quốc tế của sinh viên
  (thể dục thể thao) cuộc đấu
  Rencontre de football
  cuộc đấu bóng đá
  Cuộc đấu gươm; cuộc đấu súng
  Cuộc đụng độ (của hai đạo quân)
  Sự trùng hợp ngẫn nhiên
  aller à la rencontre de
  đi về phía (ai) để đón
  de rencontre
  ngẫu nhiên
  Danh từ giống đực
  Đầu con vật nhìn trước mặt (ở huy hiệu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X