• Danh từ giống cái

  Sự cắt; nhát cắt; mặt cắt
  La section [[dun]] os
  sự cắt một cái xương
  Section irrégulière
  nhát cắt không đều
  Point de section
  (toán học) điểm cắt, giao điểm
  Section [[dun]] navire
  mặt cắt một con tàu
  Đoạn, phần
  Une section de ligne [[dautobus]]
  một đoạn tuyến xe buýt
  Ban, bộ phận
  Section littéraire
  ban văn học
  Khu
  Section électorale
  khu bầu cử
  Section de commune
  thôn
  (chính trị) đảng bộ
  Réunion de section
  buổi họp đảng bộ
  (quân sự) phân đội
  (sinh vật học) phân chi
  Tiết
  Chapitre divisé en plusieurs sections
  chương chia thành nhiều tiết
  Section musicale
  tiết nhạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X