• Ngoại động từ

  Làm liệt
  Paralyser un bras
  làm liệt một cánh tay
  (nghĩa bóng) làm tê liệt; làm đờ ra
  Paralyser l'économie
  làm tê liệt nền kinh tế
  Examinateur qui paralyse les candidats
  giám khảo làm thí sinh đờ ra
  Phản nghĩa Aider, animer, éveiller

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X