• Danh từ giống cái

  Mảnh, miếng
  Une parcelle de terrain
  một miếng đất
  (nghĩa bóng) chút đỉnh
  Parcelle de bonheur
  chút đỉnh hạnh phúc
  Phản nghĩa Bloc, 1. masse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X