• Danh từ giống đực

  Sự sung sướng, hạnh phúc
  Sự may mắn

  Phản nghĩa Malheur; malchance; échec, inquiétude, peine

  Avec bonheur (một cách) thành công
  au petit bonheur
  chăng hay chớ, không chủ định
  avoir un bonheur insolent
  khó thế nào cũng thành công
  bonheur éternel
  cực lạc
  jouer de bonheur
  thành công vì gặp may
  par bonheur
  may mắn, may sao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X