• Ngoại động từ

  Xức nước hoa, tẩm nước hoa, xông hương, ướp hương
  Parfumer son mouchoir
  tẩm nước hoa vào khăn tay
  Parfumer sa chambre
  xông hương phòng
  Parfumer une crème
  ướp hương món kem
  Đồng âm Pare-fumée
  Phản nghĩa Empuantir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X