• Phó từ

  Theo kiểu mục đồng
  Vivre pastoralement
  sống theo kiểu mục đồng
  Như mục sư
  Prêcher pastoralement
  thuyết giáo như mục sư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X