• Danh từ giống cái

  Nhân cách, nhân phẩm
  Respecter la personnalité humaine
  tôn trọng nhân phẩm con người
  Cá tính
  Affirmer sa personnalité
  khẳng định cá tính của mình
  Nhân vật (quan trọng); nhân sĩ
  Les personnalités de la ville
  những nhân vật quan trọng trong thành phố
  (luật học, pháp lý) tư cách pháp nhân
  (từ cũ, nghĩa cũ) lời ám chỉ; lời châm chọc

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X