• Ngoại động từ

  Khẳng định
  Affirmer sa volonté
  khẳng định ý chí của mình
  Je l'affirme sur l'honneur
  tôi lấy danh dự mà khẳng định điều ấy
  J'affirme que non
  tôi khẳng định rằng không
  L'Eglise affirme la raison nie Hugo
  Giáo hội khẳng định, nhưng lý trí lại phủ định
  Phản nghĩa Contester, démentir, nier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X