• Tính từ

  (thuộc) thơ
  Inspiration poétique
  cảm hứng thơ
  Có chất thơ, có thi vị, nên thơ
  Paysage poétique
  phong cảnh nên thơ

  Danh từ giống cái

  Nghệ thuật thơ; lối thơ; chất thơ (của một tác giả...)
  Phép làm thơ, luật thơ
  Chuyên luận về thơ

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X