• Danh từ giống cái

  (sinh vật học; sinh lý học) sự hít vào (khí thở)

  Phản nghĩa Expiration

  Cảm hứng
  Ecrire d'inspiration
  viết do cảm hứng
  Inspiration poétique
  thi hứng
  Thần cảm
  Sự gợi ý, sự phỏng theo, điều gợi ý
  Agir sous l'inspiration de
  hành động theo sự gợi ý của
  Décoration d'inspiration orientale
  trang trí phỏng theo phong cách phương Đông
  Ý chợt nảy
  Avoir d'heureuses inspirations
  chợt nảy những ý hay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X