• Danh từ giống đực

  Phong cảnh
  Paysage champêtre
  phong cảnh đồng ruộng
  Bức phong cảnh
  cela fait bien dans le paysage
  điều đó gây một ấn tượng tốt
  un paysage quelconque est un état de l'âme
  người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X