• Ngoại động từ

  Chấm, ghi, đánh dấu
  Pointer la carte
  (hàng hải) chấm bản đồ
  Pointer un mot
  đánh dấu một từ
  Chấm công (thợ)
  Ghi điểm đánh giá (vật nuôi)
  (âm nhạc) tăng gấp rưỡi (một nốt)
  Lược, chần (hai mảnh vải vào nhau)
  (kỹ thuật) đột lỗ
  (ngành in) ( Pointer les feuilles) để các tờ in sang một bên
  (quân sự) chĩa (súng)
  Nội động từ
  Ghi giờ (đi đến, trên một máy ghi giờ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X