• Danh từ giống đực

  Từ
  Un mot de trois syllabes
  một từ ba âm tiết
  Lời
  Avoir un mot à dire
  có một lời muốn nói
  Lời nổi tiếng, danh ngôn
  C'est un mot de Marx
  đó là một danh ngôn của Mác
  à ce mot à ces mots
  nói xong thì
  au bas mot
  rẻ nhất là, hạ giá nhất là
  avoir des mots avec quelqu'un
  cãi nhau với ai
  avoir le dernier mot
  nói lời cuối cùng, thắng (trong cuộc tranh luận, tranh chấp)
  avoir le mot
  biết được bí mật
  bon mot
  lời hóm hỉnh, lời tài tình
  compter ses mots peser ses mots
  nói thong thả, nói thận trọng
  dire deux mots à quelqu'un
  mắng ai một mẻ
  dire son mot
  nói ra nhận định của mình
  en peu de mots
  chỉ vài lời
  entendre à demi-mot
  nói qua đã hiểu
  en un mot
  tóm lại
  fin mot
  duyên cớ bí mật
  grand mot
  đại ngôn, lời khoa đại, lời quan trọng
  gros mot
  lời thô tục
  jeu de mots
  lối chơi chữ
  jouer sur les mots
  chơi chữ
  manger ses mots
  nói không rành rọt, nói líu nhíu
  mot à mot
  từng từ một, dịch đúng từng từ
  mot de Cambronne
  tiếng văng tục
  mot de la fin
  lời kết thúc
  mot de passe
  mật hiệu
  mot d'ordre
  khẩu hiệu
  mot pour mot
  đối chọi từng từ một
  mot pour rire
  câu nói đùa
  mot savant
  từ bác học
  mots couverts
  lời nói có ẩn ý
  mots croisés
  trò chơi ô chữ
  ne dire mot ne souffler mot
  im lặng, lặng thinh
  n'entendre pas un mot de quelque chose
  không hiểu chút nào về việc gì
  petit mot
  lời âu yếm
  premier mot
  những điều sơ yếu
  prendre quelqu'un au mot
  vội bằng vào lời nói của ai
  sans mot dire
  không mở miệng, im lặng
  se donner le mot
  thông đồng với nhau, thỏa thuận với nhau
  se payer de mots
  nói những lời trống rỗng
  tra†ner ses mots
  nói lè nhè
  trancher le mot
  nói thẳng ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X