• Tính từ

  (triết học) (ngôn ngữ học) tiềm tàng
  énergie potentielle
  thế năng
  Fonction potentielle
  �� (toán học) hàm thế

  Danh từ giống đực

  Tiềm lực
  Potentiel militaire
  tiềm lực quân sự
  Thế, thế điện
  Potentiel magnétique
  thế từ
  Potentiel nucléaire
  thế hạt nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X