• Danh từ giống cái

  Nghị lực
  Homme sans énergie
  người không nghị lực
  énergie d'expression
  sự mạnh mẽ trong diễn đạt
  énergie musculaire
  sức mạnh bắp cơ
  (vật lý) học năng lượng
  énergie nucléaire
  năng lượng hạt nhân
  énergie calorifique/énergie thermique
  nhiệt năng
  énergie chimique
  hoá năng
  énergie cinétique
  động năng
  énergie mécanique
  cơ năng
  énergie potentielle
  thế năng
  énergie optique
  quang năng
  énergie solaire
  năng lượng mặt trời
  (từ cũ; nghĩa cũ) hiệu lực
  énergie d'un remède
  hiệu lực của một phương thuốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X