• Tính từ giống cái

  Xem poussé

  Danh từ giống cái

  Sự đẩy, sức đẩy
  D'une seule poussée
  đẩy một cái
  Centre de poussée
  (vật lí) tâm đẩy
  Poussée radiculaire
  sức đẩy của rễ
  đợt kịch phát
  Poussée de fièvre
  đợt kịch phát
  Sự tăng vọt, sự đột khởi
  Poussée inflationniste
  sự lạm phát tăng vọt
  Poussée de génie
  sự đột khởi thiên tài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X