• Danh từ giống đực

  Tâm
  Centre d'un cercle
  tâm của đường tròn
  Centre de gravité
  (vật lý học) trọng tâm
  Trung tâm, trung khu
  Centre commercial
  trung tâm thương nghiệp
  Centre nerveux
  trung khu thần kinh
  Le centre de la question
  trung tâm vấn đề
  (chính trị) khối giữa, phái giữa
  (thể dục thể thao) trung phong
  (thể dục thể thao) sự dắt bóng vào trung lộ
  Phản nghĩa Bord, bout, extrémité, périphérie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X