• Tính từ

  (đã) dự kiến, (đã) tính trước
  Dans les conditions prévues
  trong những điều kiện đã dự kiến
  Comme prévu
  như đã dự kiến

  Danh từ giống cái

  điều dự kiến
  Le prvévu et l'imprévu
  điều dự kiến và điều bất ngờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X