• Tính từ

  Sơ cấp, (ở) cấp một, (ở) bậc một
  Structure primaire
  (thực vật học) cấu tạo bậc một; cấu tạo sơ cấp
  école primaire
  trường cấp một, trường tiểu học

  Phản nghĩa Secondaire.

  (thân mật; nghĩa xấu) sơ đẳng, ít học
  Il est primaire
  thằng ấy sơ đẳng lắm
  ère primaire
  (địa lý, địa chất) đại cổ sinh
  Danh từ
  Người đầu óc sơ đẳng, người ít học
  Danh từ giống đực
  (điện học) cuộn dây sơ đẳng
  (địa lý, địa chất) đại cổ sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X