• Danh từ giống cái

  Tiền bảo hiểm
  Tiền thưởng, tiền khuyến khích
  Hàng biếu thêm; tiền bớt giá (để câu khách hàng)
  (mỉa mai) điều khuyến khích

  Tính từ

  (toán học) dấu phẩy
  A prime
  a phẩy ( a')
  (từ cũ, nghĩa cũ) đầu tiên, đầu
  de prime abord abord
  abord
  prime jeunesse
  tuổi thanh xuân
  Danh từ giống cái
  Thế đầu (đánh kiếm)
  (tôn giáo) kinh đầu ngày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X