• Danh từ giống đực

  Sự ghé vào, sự cập bến
  L'abord d'un port
  sự cập cảng.
  Sự bắt chuyện, sự tiếp xúc
  Il est d'un abord facile
  ông ta là người dễ bắt chuyện.
  ( số nhiều) vùng phụ cận
  Les abords de
  vùng phụ cận Hà Nội
  au premier abord
  thoạt tiên, thoạt đầu
  d'abord
  trước tiên
  dès l'abord
  (văn) ngay từ đầu
  tout d'abord
  trước hết
  Phản nghĩa Après, ensuite.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X