• Danh từ giống cái

  Quyền sở hữu; sở hữu, tài sản
  Propriété collective
  sở hữu tập thể
  Ruộng đất
  Propriété plantée d'arbres
  ruộng đất (có) trồng cây
  đặc tính, tính chất
  Propriété physique
  tính chất vật lý
  Sự thích đáng
  La propriété des termes
  sự dùng từ thích đáng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X